logo
  • Telefon 1: 0351 178 448
  • Telefon 2: 0723 736 475

Informarea și comunicarea cu Mass-Media are misiunea de a asigura comunicarea eficientă a spitalului cu publicul larg, cu reprezentanții societății civile și ai mijloacelor de informare în masă în vederea informării operative, veridice și complete a acestora despre activitatea spitalului.

Atribuții de bază:

– asigurarea transparenței în activitatea spitalului, prin informarea permanentă a publicului larg (comunicații electronice, tehnologia informației, comunicații poștale, acces pe proprietăți) despre inițiativele, proiectele și actele de reglementare de interes public emise de spital
– întocmirea, diseminarea și publicarea comunicatelor de presă, a materialelor de informare a publicului despre activitatea spitalului și a conducerii acesteia pe pagina sa web oficială și în mass-media
– organizarea campaniilor media și de comunicare, și altor activități pentru reprezentanții mass-media, oferirea suportului informațional și consultativ jurnaliștilor privind specificul sectoarelor reglementate de spital
– coordonarea și asigurarea procesului de actualizare a paginii web oficiale a spitalului
– monitorizarea reflectării de către mass-media a inițiativelor și realizărilor în domeniul său de activitate și elaborarea rapoartelor privind rezultatele acestui exercițiu
– monitorizarea presei și a opiniei publice pentru asigurarea cunoașterii atitudinii publicului privind inițiativele, proiectele și actele de reglementare de interes public emise de spital, întocmirea notelor informative pentru conducerea autorității asupra rezultatelor acestei monitorizări
– facilitarea accesului publicului larg, a reprezentanților so cietății civile și mass-media la informația de interes public din cadrul spitalului, examinarea și oferirea răspunsurilor la solicitările de informație parvenite de la ei
– consultarea conducerii și a angajaților privind menținerea bunelor relații cu mijloacele de informare în masă
– facilitarea interacțiunii dintre reprezentanții mass-media și persoanele cu funcții de răspundere din cadrul spitalului.