logo
  • Telefon 1: 0351 178 448
  • Telefon 2: 0723 736 475

TERMENI ȘI CONDIȚII

I. INFORMAŢII GENERALE

Site-ul este deținut și administrat de SC DR IANOSI SRL cu sediul în Bld. Carol I, nr.99, Craiova, jud. Dolj. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „SC DR IANOSI SRL”, „Spitalul”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc.

Spitalul deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulaţie contrară. Drepturile Spitalului sunt protejate de legislaţia română în vigoare.

Site-urile sunt portale web de prezentare a serviciilor oferite, coţinând şi o secţiune de servicii medicale online (telemedicină) efectuate de personal cu studii medicale.

Prin completarea formularelor puse la dispoziţia vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări şi informaţii suplimentare cu privire la serviciile oferite de Spital şi pot formula sugestii sau reclamaţii.

II. POLITICI DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Politica de livrare a produselor/serviciilor

Serviciile medicale reprezintă acele servicii care sunt puse la dispoziția Utilizatorului prin intermediul site-ului www.drianosi.ro și care pot fi achiziționate prin plasarea unei Comenzi. Utilizatorul va accesa secțiunea paginii de plată și va opta pentru unul sau unele dintre serviciile medicale. Pentru finalizarea Comenzii, Utilizatorul va trebui să efectueze plata prin intermediul platformei de plăți online.

După finalizarea plății, în termen de maxim 10 zile, utilizatorul va primi prin e-mail planul de tratament, în baza informațiilor furnizate de utilizator.

Utilizatorul își asumă corectitudinea și exactitatea datelor furnizate, inclusiv a datelor de contact ale sale și ale beneficiarilor. Serviciile medicale și informațiile privind aceste servicii pot fi oricând modificate de Spital. Accesarea efectivă a serviciilor medicale se realizează prin programarea acestora prin intermediul recepției, în limita și în intervalele disponibile, în termen de maxim 30 zile de la programare.

CENTRUL MEDICAL DR IANOȘI vă recomandă ca optarea pentru unul sau mai multe servicii medicale să se realizeze cu acordul sau la recomandarea medicului dumneavoastră curant.

Politica de retur/anulare

Făcând o rezervare a serviciilor noastre medicale, acceptați și sunteți de acord cu politicile noastre de anulare și de neprezentare ale Spitalului și de orice termeni și condiții suplimentare care se pot aplica dvs.

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Clientul care a achiziționat online produse / servicii comercializate pe site-uri specializate are dreptul de a denunța Contractul la Distanță în termen de 14 zile.

Prin Contract la Distanță conform legii, reprezintă orice Contract încheiat între DR IANOSI SRL și Client fără prezență fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat Contractul, și care este supus unor cerințe de informare ale Clientului de către DR IANOSI SRL, înainte de producerea efectelor Contractului încheiat.

Serviciile medicale nu sunt transmisibile terțelor persoane. Clientul are obligația să anunțe în scris intenția de reprogramare sau anulare cu 5 zile lucrătoare înainte de data programării, în caz contrar Spitalul nemafiind obligat să returneze jumătate din costul serviciului medical achiziționat. Se poate face o singură reprogramare. Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse / servicii online și nu se adresează clienților care au beneficiat de consultanță telefonică prealabilă, deplasări la domiciuliu/ proiect / lucrare, etc.

Dreptul de renunțarea la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data achitării serviciului medical.

Obligaţiile care revin prestatorului de servicii medicale în cazul retragerii:

Prestatorul rambursează jumătate din suma pe care a primit-o drept plată din partea consumatorului, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozițiile legii. Această obligație nu este valabilă în cazul în care consumatorul nu se prezintă la programare sau nu anunță în scris intenția de reprogramare sau anulare. Prestatorul trebuie anunțat de aceste intenții cu 5 zile lucrătoare înainte de data programării. Adresa de email a prestatorului este contact@drianosi.ro .

Prestatorul rambursează sumele menţionate prin OP în contul IBAN furnizat de către consumator fără a fi în sarcina prestatorului plata de comisioane necesare rambursării.

Politica de confidențialitate

Accezează aici Politica de confidențialitate.

Informații privind siguranța datelor clienților

Accesează aici Informații privind siguranța datelor clienților

III. PLATA ONLINE

Plata online este realizată securizat, prin NETOPIA PAYMENTS.

IV. NOTIFICĂRI

Orice notificare este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul indicat în comanda/confirmarea de comandă.

În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de curierul/oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 

V. FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Daca în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.