logo
  • Telefon 1: 0723 736 475
  • Telefon 2: 0351 178 448

Titlul proiectului: “IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII DR. IANOSI S.R.L. PRIN EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR”

Proiectul “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii Dr. IANOSI S.R.L. prin extinderea si diversificarea serviciilor” a fost depus in cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor – Apel 2017. Proiectul se implementează în Municipiul Craiova, județul Dolj.

 

Denumirea beneficiarului: DR IANOSI S.R.L.

Compania DR IANOSI S.R.L este o societate care activează în domeniul sănătăţii umane, aceasta fiind înfiinţată în anul 2007 şi care, de la înfiinţare şi până în prezent, a prestat in mod continuu servicii de asistenta medicala specializata, cod CAEN 8622.

 

Scopul  si obiectivele specifice:

Obiectivul general al proiectului:  vizează îmbunătățirea competitivității companiei DR. IANOSI SRL prin achiziționarea de active noi, servicii de certificare/recertificare și servicii de internaționalizare a activității, în scopul extinderii și diversificării serviciilor prin achiziționarea a 60 de active corporale și 17 active necorporale.

 

Obiective specifice ale proiectului sunt :

1. Dezvoltarea capacității de realizare a serviciilor prin achiziționarea, urmatoarelor active/servicii:

a. 60 de active corporale (echipamente medicale, instalație panouri solare și echipamente IT)

b. 17 active necorporale (softuri pentru echipamente medicale, softuri pentru echipamentele IT)

c. serviciu de certificare/recertificare produs/serviciu (RENAR) și management (ISO)

d. serviciu pentru participare la 2 târguri internaționale

2. Dezvoltarea capacității administrative prin efectuarea judicioasă a procedurilor de achiziții (achiziția de active, software, servicii de certificare/recertificare, servicii de promovare și de consultanță) și prin realizarea rapoartelor de implementare/management pe toată perioadă de pregătire, implementare și sustenabilitate a proiectului

3. Creșterea vizibilității companiei prin promovarea, în conformitate cu cerințele manualului de identitate vizuală, a proiectului, finanțatorului și programului de finanțare aferent pe perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.

 

Rezultatele obținute la finalizarea implementării proiectului: Achiziționarea a 60 active corporale, a 17 active necorporale  specifice activitații desfasurate de firmă conform 8610 – Activitati de asistenta spitaliceasca precum si a serviciilor de certificare/recertificare produs/serviciu (RENAR) și management (ISO) si a serviciului pentru participarea la 2 târguri internaționale.

Durata de implementare a proiectului este de 45  luni:  respectiv de la data 01.01.2017  până la data 30.09.2020 .

Valoarea totală a proiectului este de  4.918.852,95 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.488.004,98 lei lei  (2.964.804,23 lei din FEDR si 523.200,75 lei din bugetul national).

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro